รับสมัครงาน (Job Opportunity)

รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่ง 1. นายเรือ (Master)
Position 2. ต้นเรือ (Chief Officer)
  3. นายประจำเรือ (Deck Officer)
  4. ต้นกล (Chief Engineer)
  5. 2/E
  6. 3/E
  7. 4/E
8. และพนักงานระดับลูกเรือ ทุกตำแหน่ง

เอกสารในการสมัครงาน

1.
Ceritificate of Competency (ประกาศนียบัตรแสดงความรู้)
2.
Seaman Book (หนังสือคนประจำเรือ)
3.
Passport (หนังสือเดินทาง)
4.
Medical Fitness Cert. (คร.5)
5.
Veccination Book (สมุดเหลือง-ทาน วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค)
6.
สำเนาบัตรประชาชน
7.
สำเนาทะเบียนบ้าน
8.
สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแล้ว)
9.
สำเนาบัตรประกันสังคม, สำเนาบัตรรับรองสิทธิ์, วุฒิการศึกษา หรือ อื่นๆ
10.
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ
* รายการที่ 6-10 ใช้เฉพาะสำเนาอย่างเดียว
** ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์มาก่อน

สนใจเข้ามากรอกใบสมัคร ได้ที่
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 35 เลขที่ 77/151 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หรือส่งประวัติและเอกสารมาที่ hrd@sangthai.co.th

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 17.00 น.


สายรถประจำทางที่ผ่าน
สาย 84, 120, 76, 105, 172

รถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีกรุงธนบุรี

ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบุคคล
โทร. 02-8621485 ต่อ 112, 113, 114, 115, 230


 

77/151 Sinn Sathorn Tower 35th Fl., Krungdhonburi Rd., Klongtonsarn, Bangkok 10600 Thailand Tel: (662) 8621485 Fax: (662) 8621495