- กลุ่มบริษัทแสงไทย ได้จัดซื้อเรือลำใหม่ ภายใต้ชื่อเรือ M.V. Sea Palaceเรือ SEA PALACE เป็นเรือลำล่าสุดที่บริษัท เดินเรือแสงไทย 1977 จำกัด ซื้อมาเพื่อเสริมกองทัพเรือของบริษัทให้มีความมั่นคง
และให้บริการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดให้มีการทำบุญเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศงานทำบุญเรือ Sea Palace